ใช้เวลาในการใส่ไหมนานแค่ไหน

ไหมละลาย PDO ใช้ร่วมกับอุปกรณ์พิเศษสามารถใส่ทุกบริเวณใช้เวลาเพียง 30 นาที และสามารถทำซ้ำภายหลังได้อย่างปลอดภัย