ผลการรักษาจะเห็นผลชัดเจนเมื่อไหร่

สามารถเห็นผลชัดเจนทันทีหลังจากการใส่ไหม ไหมสลายเองได้ในระยะเวลา 6-12 เดือน หลังจากนั้นร่างกายจะสร้างคอลลาเจนขึ้นมาแทนที่ไหมหลังจากไหมสลายไป