celestethailand.com
Celeste Thailand

BCC SERUM

Purified Hydrolyze Protein

โปรตีนบริสุทธิ์ 100% ใช้วิธี Cultured Media จากไขมันธรรมชาติ และผ่านการปลอดเชื้อด้วย Gramma Irradiation ซึ่งโอกาสการแพ้แทบไม่ถึง 0.1% เปรียบเสมือนอาหารของเซลล์ผิวหนังเรา ช่วยทำให้ผิวเราแข็งแรงจากภายใน

Growth Factor คือสารที่ร่างกายผลิตขึ้นเองอยู่แล้ว จึงมีความปลอดภัยสูง และผลิตในห้องปลอดเชื้อ โดยใช้กระบวนการฆ่าเชื้อโดยใช้รังสี แกรมม่า ผลที่ได้จากการฉีดจะเห็นผลชัดเจนว่า ริ้วรอยจางลง หน้าขาวใสขึ้น อีกทั้งยังช่วงในเรื่องกระ ฝ้า อีกด้วย
Growth Factor ยังช่วยในเรื่อง Wound Healing หรือช่วยในการสมานแผลอีกด้วย

BCC SERUM Price = 16,500.-

ทำไมต้องใช้ BCC Serum?

เพราะร่างกายเราผลิต Growth Factor หรือ อาหารเซลล์ น้อยลงเรื่อยๆตามอายุ ปัจจัยความเครียด มลภาวะ และการรับประทานอาหารและยาบางชนิด จึงมีผลทำให้เกิดริ้วรอย ดังนั้นเราต้องใช้ BCC Serum เพื่อไปเติมเต็ม Growth Factor หรือ อาหารเซลล์ ที่ขาดหายไป

เหมาะสำหรับ
  • เหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวขึ้นรุนแรง อาทิ ฝ้า กระ ริ้วรอย ผิวหมองคล้ำขาดการบำรุง BCC Serum จะช่วยซ่อมแซมเข้าไปได้ถึงระดับสาเหตุ
  • ผู้ที่มีปัญหา หลุมสิว เนื่องจากมีงานวิจัยที่ยืนยันว่าช่วยบรรเทาปัญหาหลุมสิวได้หลังการใช้แค่ 4 ครั้ง
  • ลดรอยดำ รอยแดงของผิวหลังการทำเลเซอร์ เนื่องจากมีงานวิจัยที่ช่วยยืนยันเรื่องการสมานแผล และ รอยดำรอยแดงหลังการใช้เพียง 1 ครั้ง
BCC Serum ควรใช้บ่อยแค่ไหน?
  • ใน 1 เดือนแรกแนะนำใช้ทุกอาทิตย์ห่างกันอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
  • เดือนที่ 2 แนะนำใช้ทุกๆ 2 อาทิตย์
  • เดือนที่ 3 เป็นต้นไปแนะนำใช้เพียงเดือนละ 1 ครั้งเพื่อคงสภาพความสมบูรณ์ของเซลล์
วิธีการผลิต

ผลิตและฆ่าเชื้อด้วยการฉายรังสีแกรมม่าถึง 2 ครั้ง
ไม่มีการฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนดังนั้น Growth Factor จึงยังมีประสิทธิภาพที่ดีเต็มที่
นวัตกรรม Freeze-Dried ในการคงสภาพของโปรตีนแม้กระทั่งเคลือนย้ายไปหลายที่

วิธีการใช้

ขนาดบรรจุ
1 กล่องประกอบด้วย 6 ชุด
1 ชุดประกอบด้วย Powder และ Activator
เก็บรักษาที่อุณหภูมิปกติ แต่กรณีที่เปิดใช้แล้วควรเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

Scroll to Top