celestethailand.com
Celeste Thailand

stratamed

การดูแลตนเองหลังการทำศัลยกรรมหน้าอก

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำศัลยกรรมอันดับที่ 21 ของโลก
ซึ่งอันดับ 1 ที่คนเลือกทำคือ “ศัลยกรรมตา” และ อันดับ 2 รองลงมาคือ “ศัลยกรรมจมูก” และอันดับที่ 3 คือ “ศัลยกรรมหน้าอก”เราเลยมีเคล็ดลับมาบอกสาวๆก่อนที่คิดจะทำศัลยกรรมหน้าอก

Scroll to Top