celestethailand.com
Celeste Thailand

BCC HAIR SERUM

BCC HAIR SERUM

ปัญหาผมร่วง ผมบางคงเป็นปัญหาใหญ่ ๆ ของใครหลาย ๆ คน ซึ่งผลที่เกิดแม้จะไม่กระทบต่อร่างกายโดยตรง แต่กลับมีผลกระทบอย่างแรงต่อสภาพจิตใจ บุคลิกภาพ ทำให้ขาดความมั่นใจเวลาจัดแต่งทรงผม ปัญหาผมร่วงเกิดจากพันธุกรรม รวมไปถึงพฤติกรรมที่ทำร้ายผม ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นผลเสียต่อเส้นผมก็อาจทำให้ในอนาคตข้างหน้าอาจเป็นคนผมบางได้

สาเหตุผมร่วงในผู้ชาย

การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน (Hormones Changes)

         ฮอร์โมนคือสารเคมีที่เกิดขึ้นในต่อมต่าง ๆ ทั่วร่างกายต่อมเหล่านี้ผลิตฮอร์โมนและสารเคมีพวกนี้เข้าสู่กระแสเลือดกระจายไปทั่วร่างกาย ฮอร์โมนที่ทำให้เกิดปัญหาศีรษะล้านคือฮอร์โมนที่เรียกว่า DHT( dihydrotestosterone) ซึ่งเปลี่ยนมาจากฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน โดยการทำงานของเอนไซม์ 5-alpha-reductase ในผู้ชายพบว่าเอมไซม์ทำงานมากขึ้นในบริเวณรากผมทำให้ผมร่วง และฮอร์โมน DHT ยังส่งผลให้ผมเข้าสู่ระยะพักตัวเร็วขึ้นผมจึงร่วงเร็วและผลิตผมที่ขึ้นใหม่เล็กลงจนในที่สุดผมจะบางลง

พันธุกรรม(Heredity)

ปัญหาผมร่วงเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ได้รับยีนที่เกี่ยวข้อง ยีนนี้อาจได้รับทั้งทางพ่อและแม่    ภาวะศีรษะล้านมีความเกี่ยวข้องกับยีนที่อยู่บนโครโมโซม X ซึ่งผู้ชายได้รับมาจากแม่ ในปัจจุบันเราพบว่ายีนที่อยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 20 ที่เกี่ยวข้องกับภาวะศีรษะล้านนี้ ซึ่งสามารถถ่ายทอดได้จากทั้งพ่อและแม่ แต่นักพันธุกรรมศาสตร์พบว่าพันธุกรรมที่ได้รับจากแม่ดูเหมือนจะมีความสำคัญมากกว่าจากพ่ออยู่เล็กน้อยและยีนที่พบนี้น่าจะเป็นยีนเด่น แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มียีนนี้อยู่จะมีลักษณะของศีรษะล้านทุกคนจะต้องที่ลักษณะอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับลักษณะของยีนนี้ด้วยปัจจัยดั้งกล่าวได้แก่ฮอร์โมน อายุ ความเครียด ภาวะโภชนาการ การพักผ่อน และปัจจัย อื่นๆ ในแต่ละบุคคล

สาเหตุผมร่วงในผู้หญิง

มาจาก 3 สาเหตุ ดังนี้

อายุ (Age)

จากการศึกษาพบว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นโพรงเส้นผมจะหดตัวลงทำให้ขนาดเส้นผมและความยาวของเส้นผมลดลง สาเหตุจากรากผมเริ่มทำงานน้อยลง ทำให้ผมบนหนังศีรษะบางลงตามความเสื่อมของเซลล์เมื่ออายุมากขึ้น รวมทั้งการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงยังบริเวณหนังศีรษะน้อยลงด้วย

ฮอร์โมน (Hormones)

            ฮอร์โมนคือสารเคมีที่เกิดขึ้นในต่อมต่าง ๆ ทั่วร่างกายต่อมเหล่านี้ผลิตฮอร์โมนและสารเคมีพวกนี้เข้าสู่กระแสเลือดกระจายไปทั่วร่างกาย ฮอร์โมนที่ทำให้เกิดปัญหาศีรษะล้านคือฮอร์โมนที่เรียกว่า DHT( dihydrotestosterone)                              

โดยการทำงานของเอนไซม์ 5-alpha-reductase ในผู้ชายพบว่าเอมไซม์ทำงานมากขึ้นในบริเวณรากผมทำให้ผมร่วง และฮอร์โมน DHT ยังส่งผลให้ผมเข้าสู่ระยะพักตัวเร็วขึ้นผมจึงร่วงเร็วและผลิตผมที่ขึ้นใหม่เล็กลงจนในที่สุดผมจะบางลง ดังนั้นในผู้หญิงจึงพบว่ามีปริมาณฮอร์โมนนี้อยู่ด้วย แต่พบในปริมาณที่น้อยกว่าในเพศชาย

ยีน (Genes)

ปัญหาผมร่วงเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ได้รับยีนที่เกี่ยวข้อง ยีนนี้อาจได้รับทั้งทางพ่อและแม่ ภาวะศีรษะล้านมีความเกี่ยวข้องกับยีนที่อยู่บนโครโมโซม X  ทำให้อธิบายได้ว่าทำไมลูกจึงศีรษะล้านคล้ายที่พบกับพ่อได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มียีนนี้อยู่จะมีลักษณะของศีรษะล้านทุกคน จะต้องมีลักษณะอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับลักษณะของยีนนี้ด้วยปัจจัยดั้งกล่าวได้แก่ ฮอร์โมน อายุ ความเครียด ภาวะโภชนาการ การพักผ่อน และปัจจัย อื่นๆ ในแต่ละบุคคลตามธรรมชาติแล้ว ในทุก ๆ วัน เส้นผมจะหลุดร่วงเป็นปกติวันละ 25-100 เส้น

รับมือกับปัญหาผมร่วง กับ Thearaderm Silanol Shampoo

สารสกัดจากธรรมชาติอะไรบ้าง?

 • สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าว ลดการต้านการอับเสบ
 • เปปเปอร์มิ้น ทำให้หนังศรีษะเย็นสบาย
 • สารสกัดจากโสมเกาหลี ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
 • ต้น HOBS ที่ช่วยกระต้นการไหลเวียนของเลือดและเป็นอาหารผม
 • ต้น RED clover ต้านการอับเสบของหนังศรีษะ ลดเชื้อราบนหนังศรีษะ

Thearaderm Silanol Shampoo มีคุณสมบัติดังนี้

 • ลดการหลุดร่วงของเส้นผม
 • กระตุ้นการสร้างผมใหม่
 • ลดอาการคันหนังศรีษะ
 • ไม่มีสารที่ทำให้ระคายเคือง
 • งานวิจัยที่ได้รับการรับรอง
 • ผลิตภัณฑ์ที่แพทย์ผิวหนังเลือกใช้
 • ผลิตภัณฑ์ มี อย.
Scroll to Top